Ons bestuur

Maria Missinne: ontslagnemend voorzitter
Bob Braekevelt: secretaris
Marleen Dejaegher: penningmeester
Marleen Moortgat, Marc Van Den Borre, Filip Martens, Maurice Verniers: bestuursleden

Onze statuten kan je via deze knop downloaden: Statuten 2023 BS
Het verslag van de jongste Algemene Vergadering vind je hier: Algemene Vergaderering van 1 juni 2024

De VZW Koor&Stem Oost-Vlaanderen heeft tot doel het koorleven in de provincie te ondersteunen, te stimuleren en verder uit te bouwen met oog voor kwaliteit. De werking loopt in nauwe samenwerking met de koepelorganisatie (Antwerpen). Het samenbrengen van dirigenten, koorleden en koorbesturen staat centraal in de dagelijkse werking.

De jaarlijkse koorronde, koorcafé, de vele schoolzangdagen,… zijn de vaste terugkerende activiteiten. Regelmatig plannen we repertoiredagen en opleidingen waarop iedereen welkom is. Meer hierover kan je terugvinden op deze site

Koor&Stem Oost-Vlaanderen kan uiteraard nog wat vrijwilligers gebruiken.
Wil je mee je schouders zetten onder onze werking dan ben je van harte welkom!